CPE – Cambridge Proficiency Examination

http://www.britishcouncil.org/sr/serbia-exams-cpe.htm 

CPECPE je najviši nivo Kembridž ispita iz engleskog jezika, a na skali Zajedničkog okvira Saveta Evrope nosi oznaku C2.

Od polaznika na ovom nivou očekuje se da se potpuno samostalno i samouvereno snalaze u svim situacijama u društvenom životu, na poslu kao i u akademskom okruženju institucija visokog obrazovanja u zemljama engleskog govornog područja. CPE je sertifikat koji priznaju svi univerziteti i koledži u Britaniji, kao i mnogi drugi u svetu, uključujući i poslodavce.

Pripremna nastava u grupi traje od septembra do juna, dinamikom 2 x 90 min nedeljno.  

Cena 40 eur u dinarima, plaćanje mesečno, 8 meseci +GRATIS  januar i juni.

Popusti za uplate u celini i porodični.

CPE-2014