Predškolski uzrast

Predškolski uzrast

Na ovom uzrastu, dete uči jezik prvenstveno putem metode TPR – Total Physical Response. To znači da kao i u svakodnevnom životu, učeći maternji jezik, dete svim čulima i celim telom stiče saznanja o svetu oko sebe. Zato se u ovakav način rada, osim muzike i crtanja, uključuje ples, gluma, imitacija, i svaka fizička aktivnost koja prirodno prati jezik koji se usvaja.

Osim toga, trajanje koncentracije dece na ovom uzrastu je kratko, pa je ključno varirati aktivnosti da bi im ze zadržala pažnja. Ovo je odlična priprema za polazak u školu – kod nas predškolci prvi put nauče šta je i koliko traje jedan školski čas.

Učenju stranih jezika na predškolskom uzrastu savremene tehnologije mogu da pomognu, ali nisu od ključnog značaja. Dete tada treba da stiče pre svega socijalne veštine, a putem učenja stranog jezika se razvija pre svega veština i ispravan način komunikacije sa vršnjacima i starijima.

Na kraju školske godine, umesto završnog ispita, organizujemo javni čas čiji je cilj da deca, osim prikazivanja stečenog znanja, stiču samopouzdanje i veru u svoje sposobnosti.

 

Nastava se organizuje dva puta nedeljno po 45 minuta
Trajanje kursa: septembar-juni (36 nedelja, 72 časa)

Uobičajeni termini: ponedeljak/sreda ili utorak/četvrtak 17.30-18.15   

Mogućnost organizovanja ONLINE NASTAVE u malim grupama na zahtev roditelja.

Popusti za uplate u celini i porodični.
Pogledajte cenovnik OVDE.

Upis na kurs i dodatne informacije:
– Lično, radnim danom 17-22h na našoj  NOVOJ ADRESI
– ONLINE PRIJAVOM