Ostali jezici

OSTALI JEZICI

 

GRUPNA NASTAVA

Nastava se organizuje po nivoima definisanim Zajedničkim evropskim okvirom za učenje stranih jezika:

 

POČETNI NIVO           CEFR A1

OSNOVNI NIVO           CEFR A2a  

NIŽI SREDNJI NIVO     CEFR A2b

SREDNJI NIVO            CEFR  B1a

VIŠI SREDNJI NIVO      CEFR B1b

NIŽI NAPREDNI NIVO   CEFR B2a

NAPREDNI NIVO          CEFR B2b

Na početku kursa, nivo se određujem dijagnostičkim testom, razgovorom sa polaznikom i (ukoliko je moguće) besplatnim probnim časom.

Na kraju kursa, polaznici dobijaju dvojezični sertifikat sa jasno izraženim nivoom znanja.

2 x 90 minuta nedeljno
Trajanje svakog pojedinačnog kursa: 4,5 meseca
septembar-januar (18 nedelja, 72 časa)
februar – juni (18 nedelja, 72 časa)

Uobičajeni termini: radnim danom između 17.30 i 22.00h.

Mogućnost organizovanja ONLINE NASTAVE u malim grupama na zahtev.

Popusti za uplate u celini i porodični.
Pogledajte cenovnik OVDE.

Upis na kurs i dodatne informacije:
– Lično, radnim danom 17-22h na našoj  NOVOJ ADRESI
– ONLINE PRIJAVOM

INDIVIDUALNA NASTAVA

PREMA POTREBAMA KANDIDATA ZA SVE NIVOE I PRIPREMA ZA ISPITE

Trajanje časa 90 minuta  / 60 minuta u online nastavi
Termini se dogovaraju sa svakim polaznikom, moguće je otkazivanje 24 časa unapred.

Popusti za uplate paketa od 10 dvočasa.
Pogledajte cenovnik OVDE.

Mogućnost organizovanja ONLINE NASTAVE na zahtev.

Upis na kurs i dodatne informacije:
– Lično, radnim danom 17-22h na našoj  NOVOJ ADRESI
– ONLINE PRIJAVOM