UBELT – University of Bath English Language Testing

http://www.bath.ac.uk/ubelt/

Ispit Univerziteta u Batu, provera znanja engleskog jezika za stručnjake iz medicinske profesije, a meri nivo sposobnosti da se komunicira u profesionalnom okruženju.

Priprema se odvija individualno ili u manjim grupama, dinamikom po izboru kandidata.

Cena se formira prema broju uplaćenih časova: 1-10 dvočasa, 11-20 dvočasa ili 21 i više dvočasa (90 minuta).