UPIS

UPIS RADNIM DANOM 17h-22h

    POPUSTI

 • 20% PORODIČNI POPUST ZA VIŠE ČLANOVA ISTE PORODICE
 • 20% ZA UPLATU CELE ŠKOLSKE GODINE
 • 10% ZA UPLATU CELOG POLUGODIŠTA
  GRATIS 2 MESECA GODIŠNJE – ZA SVE REDOVNE UPLATE.

    NAČIN PLAĆANJA

U 8 (4 po semestru) mesečnih rata:

 • Septembar, oktobar, novembar, decembar – JANUAR GRATIS (važi za redovne uplate)
 • Februar, mart, april, maj – JUNI GRATIS (važi za redovne uplate)

   ROK ZA UPLATU

DO 20. U MESECU

 •  Izostajanje polaznika sa nastave ne oslobađa ga obaveze plaćanja.
 • Zbog ograničenog broja mesta u grupama, škola zadržava pravo da mesto onih polaznika koji ne vrše redovne uplate ustupi novim polaznicima.

  U CENU JE UKLJUČENO

 • određivanje nivoa znanja
 • dijagnostički test, prema potrebi 
 • probni čas 
 • redovna nastava 
 • fotokopije materijala za rad na času 
 • ispit/test na kraju kursa 
 • dvojezični sertifikat

 U CENU NIJE UKLJUČENO: udžbenik (može se poručiti preko škole)

Follow Our Really Unique Method