USLUGE PREVOĐENJA

usluge1
Sa srpskog na engleski

Sa engleskog na srpski
Nada M. Đorđević, master
Ovlašćeni sudski tumač za engleski jezik
pri Višem sudu u Pančevu
Rešenjem Ministarstva pravde Republike Srbije

usluge2

 

  • U proteklih petnaest godina, radila na više hiljada prevoda dokumenata iz oblasti poslovanja, prava i uprave, medija, medicine, obrazovanja, istorije, književnosti i dr.
  • Usmeni prevod i organizacija sastanaka za Danish Broadcasting Corporation i Ritzaus Bureau, dansku novinsku agenciju, Regionalnu privrednu komoru Pančevo, Opštinu Pančevo, i Turističku organizaciju Pančevo. Pohađala Letnju školu forenzičke lingvistike 2007., 2008. i 2009. godine.

 

Osim prevoda dokumenata u svojstvu sudskog tumača, bavi se i prevodom knjiga i publikacija, medju kojima su i sledeće:

20042006 20102012uslugeprevodjenja3

2011usluge prevdjenja 120142015novo