USLUGE PREVOĐENJA

usluge1
Sa srpskog na engleski

Sa engleskog na srpski
Nada M. Đorđević, master
Ovlašćeni sudski tumač za engleski jezik
pri Višem sudu u Pančevu
Rešenjem Ministarstva pravde Republike Srbije

usluge2

    • U proteklih 25 godina, Nada Đorđević je radila na više hiljada pisanih prevoda dokumenata iz oblasti poslovanja, prava i uprave, medija, medicine, obrazovanja, istorije, književnosti.
    • Pružala je usluge usmenog prevoda za Osnovni,Viši i Privredni sud u Pančevu, Regionalnu privrednu komoru Pančevo, Opštinu Pančevo, i Turističku organizaciju Pančevo, kao i na sastancima za novinare Danish Broadcasting Corporation i Ritzaus Bureau.

 

Osim prevoda dokumenata u svojstvu sudskog tumača, bavi se i prevodom knjiga i publikacija, medju kojima su i sledeće:

20042006 20102012uslugeprevodjenja3

2011usluge prevdjenja 120142015novo