CAE – Cambridge Advanced Examination

http://www.britishcouncil.org/sr/serbia-exams-cae.htm 

CAECAE je prvi od dva najviša nivoa Kembridž ispita iz engleskog jezika, a na skali Zajedničkog okvira Saveta Evrope nosi oznaku C1.

Od polaznika na ovom nivou očekuje se da se samouvereno snalaze u većini situacija u društvu, na poslu i na studijama visokog obrazovanja u zemljama engleskog govornog područja. CAE je sertifikat koji priznaju skoro svi univerziteti i koledži u Britaniji, kao i mnogi drugi u svetu, uključujući i poslodavce.

Pripremna nastava u grupi traje od septembra do juna, dinamikom 2 x 90 min nedeljno. 

Cena 40 eur u dinarima, plaćanje mesečno, 8 meseci + GRATIS januar i juni .

Popusti za uplate u celini i porodični.

CAE-2014