CENOVNIK

GRUPNA NASTAVA 3 – 8 POLAZNIKA U GRUPI
PLAĆANJE U 8 RATA + GRATIS JANUAR I JUNI

* Kurs jezika „zaključana“ mini grupa – broj mesta je strogo ograničen i ne može se povećavati nakon početka rada.

POPUSTI SE NE SABIRAJU

GRATIS VAŽI SAMO ZA GRUPNU NASTAVU I BLAGOVREMENE UPLATE

GRATIS JANUAR: ZA BLAGOVREMENE UPLATE ZA: SEPTEMBAR, OKTOBAR, NOVEMBAR, DECEMBAR

GRATIS JUNI:  ZA BLAGOVREMENE UPLATE ZA: FEBRUAR, MART, APRIL, MAJ

 

INDIVIDUALNA NASTAVA U ŠKOLI I ONLINE

– RAD SA JEDNIM ILI DVA POLAZNIKA KOJI DELE CENU ČASA