CENOVNIK

GRUPNA NASTAVA 3 – 8 POLAZNIKA U GRUPI
POPUST OD 5% VAŽI ZA PLAĆANJE DO 20. TEKUĆEG MESECA

CENOVNIK SE TRENUTNO AŽURIRA
DETALJNIJE INFORMACIJE SE MOGU DOBITI TELEFONOM


VAŽNA NAPOMENA:

ZA RAD U GRUPAMA SVI POLAZNICI IMAJU
GRATIS 2 MESECA – U JANUARU I JUNU

koji se ostvaruje redovnim uplatama sve četiri rate tokom prethodnog semestra

OSIM GRATISA, POLAZNICIMA U GRUPAMA SE ODOBRAVAJU I SLEDEĆI POPUSTI:

5% za upatu do 20. tekućeg meseca
10% za uplatu celog semestra (4 rate) na početku semestra
15% za dva člana porodice prilikom uplate posle 20. tekućeg meseca
za dva kursa jezika za jednu osobu prilikom uplate posle 20. tekućeg meseca
20% za uplatu dva semestra (8 rata ) na početku školske godine
za dva člana porodice prilikom uplate do 20. tekućeg meseca
za dva kursa za jednu osobu, prilikom uplate do 20. tekućeg meseca
25% za tri člana iste porodice, prilikom uplate posle 20.tekućeg meseca
30% važi za tri člana iste porodice, za uplate do 20. tekućeg meseca

Go Top