IELTS – International English Language Testing System

http://www.britishcouncil.org/sr/serbia-exams-ielts-exam-info.htm

IELTS VECA SLIKAIELTS je ispit za one koji žele da studiraju ili rade u zemljama gde je engleski jezik komunikacije. Ispit pokazuje nivo znanja kandidata na skali 0-9 tj. nivo sposobnosti da komunicirate sa ljudima kojima je engleski maternji i da pri tom uspešno koristite sve četiri jezičke veštine: razumevanje, čitanje, pisanje i govor.

IELTS je vodeći ispit engleskog jezika i svake godine ga polaže preko million ljudi.
Akademska verzija (The Academic Module) je za one koji žele da studiranju na nekom univerzitetu u inostranstvu. Ispit utvrđuje da li je kandidat spreman da prati nastavu na osnovnim ili postdiplomskim studijama na engleskom jeziku. Skoro svi univerziteti u Velikoj Britaniji, širom Evrope i drugim zemljama zahtevaju od studenata koji dolaze iz drugih zemalja, uključujući i Srbiju, da poseduju

IELTS sertifikat – akademski modul.
Opšta verzija (The General Training Module) je namenjen studentima koji žele da dovrše srednjoškolsko obrazovanje u zemlji engleskog govornog područja, zatim kandidatima koji učestvuju u programima obuke osoblja, kao i u svrhe imigracije u druge zemlje gde je engleski maternji jezik.

Priprema se odvija individualno ili u manjim grupama, dinamikom po izboru kandidata.

Cena se formira prema broju uplaćenih časova