Osnovci

GRUPNA NASTAVA

Uzrast 7 i 8 godina

Učenje stranih jezika na početku osnovne škole može da bude stresno za dete, čak i ako je prethodno učilo jezik.  Naš cilj u radu sa decom ovog uzrasta je da strani jezik zavole i da u učenju uživaju.  Ukoliko se postigne pozitivan stav na početku njihovog obrazovnog puta, uspeh je zagarantovan. Stoga u Školi FORUM ne postoje klasične školske klupe, niti učenici jedni drugima okreću leđa, već je koncept uređenja i način sedenja u svakoj učionici takav da podstiče razgovor i komunikaciju.

Drugi važan cilj je da se tokom ove dve godine dete osposobi da piše na stranom jeziku, a da se to ne sukobi sa čitanjem i pisanjem ćirilice u osnovnoj školi. To je vrlo osetljiv i postupan proces koji se mora pažljivo sprovesti tokom dužeg vremena, kako bi dete usvojilo dva različita sistema pisanja.

 

Nastava se organizuje dva puta nedeljno po 45 minuta
Trajanje kursa: septembar-juni (36 nedelja, 72 časa)

Uobičajeni termini: ponedeljak/sreda ili utorak/četvrtak
17.30h-18.15h ili 18.15h-19.00h.

Mogućnost organizovanja ONLINE NASTAVE u malim grupama na zahtev roditelja.

Popusti za uplate u celini i porodični.
Pogledajte cenovnik OVDE.

Upis na kurs i dodatne informacije:
– Lično, radnim danom 17-22h na našoj  NOVOJ ADRESI

Uzrast od 9-14 godina

Na ovom uzrastu deca već imaju dosta vanškolskih aktivnosti – osim pohađanja škole stranih jezika, oni treniraju sportove, idu u muzičku ili baletsku školu, uče IT veštine. Stoga se nastava u Školi FORUM za starije osnovce organizuje u bloku od 2 školska časa, kako bi se naš raspored bolje uklopio sa ostalim aktivnostima. Ovaj način rada praktikujemo već dve decenije, i on redovno nailazi na odobravanje kako učenika, tako i roditelja.

Cilj nastave na ovom uzrastu je da se stečeno znanje u što većoj meri aktivira i upotrebljava. Stoga u Školi FORUM ne postoje klasične školske klupe, niti učenici jedni drugima okreću leđa, već je koncept uređenja i način sedenja u svakoj učionici takav da podstiče razgovor i komunikaciju.

Kao i na mlađim uzrastima, pozitivan stav prema učenju jezika je ključan. Iz tog razloga, od prvog dana se u Školi FORUM ne koristi ocenjivanje. Učenici su preopterećeni ocenama u svojim redovnim školama, one im izazivaju stres i pritisak, što je nepotrebno i štetno za njihov emotivni razvoj. Stoga, samo prilikom testiranja koristimo sistem procentualnog prikaza rezultata, ali ne i ocene. Na taj način se dete oslobađa straha od neuspeha i osude nastavnika i roditelja.Još jedan nama važan princip rada sa ovim uzrastom je izbegavanje preterane upotrebe računara i mobilnih telefona jer smatramo da ih deca već dovoljno koriste van učionice, dok je svrha učenja stranih jezika prvenstveno neposredna komunikacija u realnom okruženju.

Nastava se organizuje jednom nedeljno po 90 minuta

Trajanje kursa: septembar-juni (36 nedelja, 72 časa)

Uobičajeni termini: radnim danom 19.00h-20.30h

Mogućnost organizovanja ONLINE NASTAVE u malim
grupama na zahtev roditelja.

Popusti za uplate u celini i porodični.
Pogledajte cenovnik OVDE.

Upis na kurs i dodatne informacije:
– Lično, radnim danom 17-22h na našoj  NOVOJ ADRESI
– ONLINE PRIJAVOM

INDIVIDUALNA NASTAVA

PREMA POTREBAMA UČENIKA

Trajanje časa 90 ili 60  minuta 

Termini se dogovaraju sa svakim polaznikom, moguće je otkazivanje 24 časa unapred.
Popusti za uplate paketa od 10 dvočasa.
Pogledajte cenovnik OVDE.

Upis na kurs i dodatne informacije:
– Lično, radnim danom 17-22h na našoj  NOVOJ ADRESI
– ONLINE PRIJAVOM