Prijemni ispit za Filološki fakultet


flf_logo

Prijemni ispit za Katedru za anglistiku: gramatika, leksika, čitanje, slušanje, pisanje sastava na engleskom

Prijemni ispit za ostale katedre: gramatika i leksika engleskog jezika.

Grupna nastava ili individualno, dinamika nastave: jednom nedeljno 90 min.

Cena po dvočasu.