TOEFL – Test of English as a Foreign Language

http://www.ets.org/toefl/

ITS TOEFLAko planirate da studirate u SAD, potrebno je da položite TOEFL, američki ispit za utvrdjivanje nivoa akademskog znanja engleskog jezika, potreban za kako za osnovne, tako i za postdiplomske studije u SAD. Nivo znanja se prikazuje na skali 0-120 bodova.

 

Priprema se odvija individualno ili u manjim grupama, dinamikom po izboru kandidata.

Cena po dvočasu.

TOEFL US STUDY